Nytt verkstedbygg i Narvik

Nytt verkstedbygg i Narvik

Cetho Eiendom holder på tiden på å bygge et stort moderne verkstedbygg på Jektneset i Narvik.

Verkstedet som bygges er på hele 1000 kvm med 3000 kvm disponibelt uteareal, og vil ha en prislapp på omkring 80 millioner kroner. Leietaker er Nordic Last og Buss AS.

Vi har en entreprisekontrakt med Masiv Bygg AS som kjører prosjektet for oss. Norconsult har ansvar i byggeprosessen for den uavhengige kontrollen og selskapet Multiconsult for geoteknisk kontroll og oppfølging av bygget. Overordnet byggekontroll vil utføres av daglig leder i Cetho Eiendom, Svein Stormo. 

Verkstedet forventes ferdigstilt august 2017.


To nye spa etablerer seg i Svolvær