Ledige kontorlokaler Gimleveien 12 Tromsø

Oversiktsbilde-Gimleveien

Er du vår nye leietaker?

I Tromsø har du nå mulighet til å leie kontorlokaler i Gimleveien 12, et bygg rett ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Vi har ledige lokaler i byggets 1. og 2 .etg. Lokalene må i samråd med leietaker tilpasses etter behov.

           

Ledig lokale 1.etg er 114 kvm og i 2.etg 165 kvm, begge godt egnet for kontorlokale. Pr i dag har arealene kontorer, kjøkkenkrok, møterom, toaletter og lager. Planløsningen en likevel fleksibel og kan fint ominnredes om ønskelig. Parkeringsplasser kan leies i umiddelbar nærhet.

Det er også mulig å leie lagerlokale.

Vårt datterselskap Gimleveien 12 Eiendom AS vil etterstrebe å bistå deg og din bedrift fra første stund og gjøre det vi kan for at du skal trives. Vi ønsker deg hjertelig velkommen som leietaker!

Vi skreddersyr dine lokaler

Som leietaker hos Gimleveien 12 Eiendom kan du være sikker på at vi gjør vårt ytterste for at ditt lokale blir skreddersydd etter dine behov. Hos oss vil du få løpende oppfølging og god service.  Vår eiendomsportefølje gir oss fleksibilitet, og vi hjelper deg gjerne med å se på mulighetene for å bli leietaker hos oss.

HMS på dagsorden

Hundrevis av personer arbeider i våre bygg, og vi som utleier har ansvar for en rekke prosjekter til enhver tid. Helse, miljø og sikkerhet er derfor viktig for oss. Gimleveien 12 Eiendom arbeider kontinuerlig for å forebygge og forhindre uønskede hendelser. Du som leietaker skal føle deg trygg i våre bygg!

Universell utforming

Gimleveien 12 Eiendom tilstreber alltid å påse at selskapets bygg utformes slik at alle personer kan ta en del i arbeidslivet, uavhengig av deres fysiske forutsetninger. Vi arbeider aktivt med å etterleve universell utforming etter forskrift av Diskriminerings – og likestillingsloven som trådte i kraft året 2009. Det innebærer at vi ved nybygg og omfattende rehabiliteringer skal følge TEK10 kravene fullt ut. Vi tilrettelegger i den grad mulig for universell utforming fra inngangspartier, fellesareal og frem til leietakers egne arealer.

Effektiv drift

Vår administrasjon tar i mot alle henvendelser fra våre leietakere og fungerer som et samlet kontaktpunkt. Målet er å yte personlig service samtidig som det bidrar til en tett oppfølging av både eksisterende og nye leietakere. Selskapet har opprettet en egen vaktmestertjeneste og er tilknyttet gode samarbeidspartnere som skal sørge for at våre bygg driftes effektivt.

Snakk med meg om mulighetene!

Svein Stormo
Daglig leder/Eiendomssjef
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  -  917 21 710

Året som gikk
KUNNGJØRING - kjøp av Lofoten Brygge