934 77 700   |     Kontakt oss

Ledig attraktiv kontorlokale på Bygården i Svolvær

Ledig attraktiv kontorlokale på Bygården i Svolvær

Er du vår nye leietaker?

Du har nå mulighet til å leie kontorokaler i kanskje Svolværs mest moderne næringsbygg! Vi har ledige lokale i toppetasjen (4.etg) på Bygården, på tilsammen 130 kvm BTA. Lokalet har høy standard og sentral beliggenhet med inngang fra Svolvær torg. Mulighet for å leie faste parkeringsplasser.

Kontorlokalet i 4.etg er på ca.130 kvm BTA inkludert fellesareal - og har pr i dag fire romslige kontorer, møterom, gjestekontor,  kjøkkenløsning, rekvisitarom og sosial sone. Samt tilgang til toaletter og dusjfasiliteter i umiddelbar nærhet. Det er også mulighet til å leie arkiv/lager og parkeringsplasser.

Bygården byr også på flott felles kantine, heis, møterom og garderobe. Leietakere på bygget er blant annet Lofoten Tingrett, Asplan Viak, Konfliktrådet, Narud Stokke Wiig og Våganavisa. 

Cetho Eiendom vil etterstrebe å bistå deg og din bedrift fra første stund og gjøre det vi kan for at du skal trives. Vi ønsker deg hjertelig velkommen som leietaker!


Vi skreddersyr dine lokaler

Som leietaker hos Cetho Eiendom kan du være sikker på at vi gjør vårt ytterste for at ditt lokale blir skreddersydd etter dine behov. Hos oss vil du få løpende oppfølging og god service. Vi har opprettet en egen vaktmestertjeneste i Svolvær som skal ivareta våre leietakere, samtidig som de drifter og vedlikeholder våre bygg. Om ønskelig tilbyr vi også renholdstjenester av høy kvalitet. Eiendommer utenfor Svolvær er tilknyttet flinke samarbeidspartnere som ivaretar det samme ansvaret. Vår eiendomsportefølje gir oss fleksibilitet, og vi hjelper deg gjerne med å se på mulighetene for å bli leietaker hos oss.

HMS på dagsorden

Hundrevis av personer arbeider i våre bygg, og vi som utleier har ansvar for en rekke prosjekter til enhver tid. Helse, miljø og sikkerhet er derfor viktig for oss. Cetho Eiendom arbeider kontinuerlig for å forebygge og forhindre uønskede hendelser. Du som leietaker skal føle deg trygg i våre bygg!

Universell utforming

Cetho Eiendom tilstreber alltid å påse at selskapets bygg utformes slik at alle personer kan ta en del i arbeidslivet, uavhengig av deres fysiske forutsetninger. Vi arbeider aktivt med å etterleve universell utforming etter forskrift av Diskriminerings – og likestillingsloven som trådte i kraft året 2009. Det innebærer at vi ved nybygg og omfattende rehabiliteringer skal følge TEK10 kravene fullt ut. Vi tilrettelegger i den grad mulig for universell utforming fra inngangspartier, fellesareal og frem til leietakers egne arealer.

Effektiv drift

Vår administrasjon tar i mot alle henvendelser fra våre leietakere og fungerer som et samlet kontaktpunkt. Målet er å yte personlig service samtidig som det bidrar til en tett oppfølging av både eksisterende og nye leietakere. Selskapet har opprettet en egen vaktmestertjeneste og er tilknyttet gode samarbeidspartnere som skal sørge for at våre bygg driftes effektivt.

Snakk med meg om mulighetene!

Lilljan Jakobsen
Daglig leder
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  -  908 91 900

KUNNGJØRING - kjøp av Lofoten Brygge
Ny daglig leder i Cetho Eiendom