Kommer for leie i Sentrumsgården

b2ap3_large_sentrumsgaarden_cetho

Er du vår nye leietaker?

I Sentrumsgården har du nå mulighet til å leie kontorlokaler, et bygg midt i Svolvær sentrum. Lokalet blir ledig i byggets 2.etg mot Rådhuset, på tilsammen 180 kvm BRA inkludert andel fellesareal.

Kontorlokalet har god standard og kan lett tilpasses ny leietaker.Planløsningen rommer i dag 7 kontorer og sosial sone. Det er også mulighet å leie arkiv/lager og faste parkeringsplasser.

Sentrumsgården huser flere nisje butikker, kaffebar, samt store aktører som Familieenheten, NAV, Karrieresentret, Destination Lofoten og snart utleier selv.

Cetho Eiendom vil etterstrebe å bistå deg og din bedrift fra første stund og gjøre det vi kan for at du skal trives. Vi ønsker deg hjertelig velkommen som leietaker!

Vi skreddersyr dine lokaler

Som leietaker hos Cetho Eiendom kan du være sikker på at vi gjør vårt ytterste for at ditt lokale blir skreddersydd etter dine behov. Hos oss vil du få løpende oppfølging og god service. Vi har opprettet en egen vaktmestertjeneste i Svolvær som skal ivareta våre leietakere, samtidig som de drifter og vedlikeholder våre bygg. Om ønskelig tilbyr vi også renholdstjenester av høy kvalitet. Eiendommer utenfor Svolvær er tilknyttet flinke samarbeidspartnere som ivaretar det samme ansvaret. Vår eiendomsportefølje gir oss fleksibilitet, og vi hjelper deg gjerne med å se på mulighetene for å bli leietaker hos oss.

HMS på dagsorden

Hundrevis av personer arbeider i våre bygg, og vi som utleier har ansvar for en rekke prosjekter til enhver tid. Helse, miljø og sikkerhet er derfor viktig for oss. Cetho Eiendom arbeider kontinuerlig for å forebygge og forhindre uønskede hendelser. Du som leietaker skal føle deg trygg i våre bygg!

Universell utforming

Cetho Eiendom tilstreber alltid å påse at selskapets bygg utformes slik at alle personer kan ta en del i arbeidslivet, uavhengig av deres fysiske forutsetninger. Vi arbeider aktivt med å etterleve universell utforming etter forskrift av Diskriminerings – og likestillingsloven som trådte i kraft året 2009. Det innebærer at vi ved nybygg og omfattende rehabiliteringer skal følge TEK10 kravene fullt ut. Vi tilrettelegger i den grad mulig for universell utforming fra inngangspartier, fellesareal og frem til leietakers egne arealer.

Effektiv drift

Vår administrasjon tar i mot alle henvendelser fra våre leietakere og fungerer som et samlet kontaktpunkt. Målet er å yte personlig service samtidig som det bidrar til en tett oppfølging av både eksisterende og nye leietakere. Selskapet har opprettet en egen vaktmestertjeneste og er tilknyttet gode samarbeidspartnere som skal sørge for at våre bygg driftes effektivt.

Snakk med meg om mulighetene!

Michael Baumann
Eiendomsutvikler
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  -  971 97 617

Ledige kontorlokaler Gimleveien 12 Tromsø
KUNNGJØRING - kjøp av Lofoten Brygge