934 77 700   |     Kontakt oss

Attraktiv kontorlokale ledig v/Svolvær torg

blogBilde_01

Er du vår nye leietaker?

I Bygården har du nå mulighet til å leie kontorlokale midt i Svolvær sentrum ved torget. Vi har ledige lokaler i byggets 3.etg, på tilsammen 50 kvm BTA inkludert andel fellesareal. Lokalene er innflytningsklare og har høy standard.

Lokalet har pr i dag to kontorer, med mulighet for et tredje kontor om ønskelig. Det er i tillegg sosial sone og kjøkkenkrok.Toaletter-, garderobe,- og -dusjfasiliteter er felles i hver etasje. Lager/fjernarkiv kan leies i kjelleren ved behov. Bygget har et flott moderne møterom som kan leies, samt kantine som brukes av samtlige leietakere. Det er også sykkelparkering.

Bygården huser blant annet leietakere som Lofoten Tingrett, Narud Stokke Wiig, Sjøfartdirektoratet, utleier Cetho Eiendom/Torget 2, Asplan Viak og Våganavisa.

Cetho Eiendom vil etterstrebe å bistå deg og din bedrift fra første stund og gjøre det vi kan for at du skal trives. Vi ønsker deg hjertelig velkommen som leietaker!

Vi skreddersyr dine lokaler

Som leietaker hos Cetho Eiendom kan du være sikker på at vi gjør vårt ytterste for at ditt lokale blir skreddersydd etter dine behov. Hos oss vil du få løpende oppfølging og god service. Vi har opprettet en egen vaktmestertjeneste i Svolvær som skal ivareta våre leietakere, samtidig som de drifter og vedlikeholder våre bygg. Om ønskelig tilbyr vi også renholdstjenester av høy kvalitet. Eiendommer utenfor Svolvær er tilknyttet flinke samarbeidspartnere som ivaretar det samme ansvaret. Vår eiendomsportefølje gir oss fleksibilitet, og vi hjelper deg gjerne med å se på mulighetene for å bli leietaker hos oss.

HMS på dagsorden

Hundrevis av personer arbeider i våre bygg, og vi som utleier har ansvar for en rekke prosjekter til enhver tid. Helse, miljø og sikkerhet er derfor viktig for oss. Cetho Eiendom arbeider kontinuerlig for å forebygge og forhindre uønskede hendelser. Du som leietaker skal føle deg trygg i våre bygg!

Universell utforming

Cetho Eiendom tilstreber alltid å påse at selskapets bygg utformes slik at alle personer kan ta en del i arbeidslivet, uavhengig av deres fysiske forutsetninger. Vi arbeider aktivt med å etterleve universell utforming etter forskrift av Diskriminerings – og likestillingsloven som trådte i kraft året 2009. Det innebærer at vi ved nybygg og omfattende rehabiliteringer skal følge TEK10 kravene fullt ut. Vi tilrettelegger i den grad mulig for universell utforming fra inngangspartier, fellesareal og frem til leietakers egne arealer.

Effektiv drift

Vår administrasjon tar i mot alle henvendelser fra våre leietakere og fungerer som et samlet kontaktpunkt. Målet er å yte personlig service samtidig som det bidrar til en tett oppfølging av både eksisterende og nye leietakere. Selskapet har opprettet en egen vaktmestertjeneste og er tilknyttet gode samarbeidspartnere som skal sørge for at våre bygg driftes effektivt.

Snakk med meg om mulighetene!


Michael Baumann

Eiendomsutvikler
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  -  971 97 617

Renovering av forretningsbygget i Avisgata 11